Senior woman collecting leaves on walk

Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från privatpersoner och företag. Jag vill rikta ett speciellt tack till patientföreningen för Aortadissektion som bidragit till insamlingen för att ta fram denna skrift.

Läs mer här: http://aortadissektion.com/wp-content/uploads/2017/10/Aortasjukdomar_2017_WEB.pdf

image001