Senior woman collecting leaves on walk

Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Gåvor från privatpersoner och företag  samt patientföreningen för Aortadissektion har bidragit till att ta fram denna skrift.

Läs mer här: Aortasjukdomar

image001