Velkommen til vores patientforening

Aortadissektion.com är hemsidan för patientföreningen AortaDissektion Föreningen Skandinavien, en patientförening med medlemmar i Danmark, Norge och Sverige.

Föreningen grundades som världens första patientförening för diagnosen Aortadissektion den 19:e September 2014 av sjutton (17) diagnosbärare. Nu 4 år senare är vi över hundra (100) medlemmar i föreningen, Huvuddiagnos är den sällsynta diagnosen Aortadissektion. Även alla med diagnoser som Aortaaneurysm och dissektioner i artärer sammanhängande med aortan är också jättevälkomna som diagnosbärare i föreningen. Det finns också medlemskap för familjemedlemmar, och stödmedlemmar för vänner och bekanta eller kanske någon som varit med om att en vän eller familjemedlem gått bort i sjukdomen och antingen själva vill stödja eller själv finna stöd i föreningen.

Föreningens årsdag har blivit världsdagen för sjukdomen aortadissektion. Aortic Dissection Awareness Day – September 19 . Föreningen är sedan 2014 medlem i Riksföreningen Sällsynta Diagnoser (Sverige)

Diagnos

Aortadissektion Aortadissektion involverer karvæggen i aorta indre lag (intima) opdelt så blodet kigger ud mellem det indre og ydre lag af aortavæggen. Bruddet bredte derefter ud og forårsager en opdeling af aorta væg med en falsk blod kanal er oprettet

Medlemskap

Patientforeningen aortadissektion Association Skandinavien – er en patientforening med medlemmer i Danmark, Norge og Sverige. Foreningen blev grundlagt som verdens første patient forening for diagnosticering af aorta dissektion September 19, 2014 af sytten (17) patienter. Medlemmernes diagnoser er sjældne diagnose aortadissektion,