Pasientforeningen AortaDissektion Föreningen Skandinavien – er en pasientorganisasjon med medlemmer i Danmark, Norge og Sverige.

Senior couple walking along autumn pathForeningen ble stiftet som verdens første pasienten forening for diagnostisering av aortadisseksjon 19 september 2014 av sytten (17) diagnose bærere. Medlemmenes diagnoser er sjeldne diagnose aortadisseksjon, aortaaneurisme og disseksjoner av arteriene forbundet med aorta. Foreningen har også medlemskap for familiemedlemmer og støttemedlemmer til venner og bekjente eller kanskje noen som har opplevd at en venn eller et familiemedlem gikk bort i vår sykdom og enten selv eller ønsker å støtte meg selv finne støtte i vår forening.

Medlemskap

Medlemsavgift pr år er for tiden

Diagnose bærere  …… .100 SEK
Støttemedlem ……… ..valfritt

For å bli medlem, tar du kontakt med foreningen via e-mail, og betaler medlems kontigenten til pasientforeningens bankgiro konto 578-6090 i Handelsbanken i Sverige.

Utbetalinger fra Danmark og Norge gjort gjennom egen bank der foruten navnet indikerer følgende informasjon til banken:

SWIFT / BIC: HANDSESS
IBAN: SE81 6000 0000 0008 5047 2288

Kontakt rundt medlemskapet

E-mail adresse til pasientforeningen er info@aortadissektion.com

Du kommer i kontakt med medlemmer gjennom vår åpne facebookgruppe som du finner når du klikker her.  (denne lenken virker ikke)

Diagnosebærende medlemmer vil også bli invitert til foreningens lukkede gruppe der mer sensitiv og personlige problemer blir diskutert.

Når du mailer over dine personlige opplysninger til vårt medlemsregister til  info@aortadissektion.com så må du oppgi:

  • Navn
  • Postadresse
  • Telefonnummer
  • Fødselsdato
  • Email Adresse
  • Medlemskapsform
  • Familiemedlem: noter hvem i familien som er diagnosebærer
  • Diagnose bærende: noter diagnosen og når du ble syk

Med et medlemskap hos oss er du automatisk også medlem i landsforbundet for sjeldne diagnoser i Sverige der foreningen er medlem. Det fremste målet for denne organisasjonen er å fremme kunnskap til helsevesenet og sjeldne sykdommer, og at beslutningstagere i samfunnet skal kunne ta riktige avgjørelser som er til beste for de med sjeldne diagnoser. Mange lever med diagnoser som nesten ingen kjenner til.