Välkommen till vår patientförening

Aortadissektion.com är hemsidan för patientföreningen AortaDissektion Föreningen Skandinavien, en patientförening med medlemmar i Danmark, Norge och Sverige.

Föreningen grundades som världens första patientförening för diagnosen Aortadissektion den 19:e September 2014 av sjutton (17) diagnosbärare. Nu 2 år senare är vi över hundra (100) medlemmar i föreningen varav 70 är diagnosbärare. Huvuddiagnos är den sällsynta diagnosen Aortadissektion. Även alla med diagnoser som Aortaaneurysm och dissektioner i artärer sammanhängande med aortan är också jättevälkomna som diagnosbärare i föreningen. Det finns också medlemskap för familjemedlemmar, och stödmedlemmar för vänner och bekanta eller kanske någon som varit med om att en vän eller familjemedlem gått bort i sjukdomen och antingen själva vill stödja eller själv finna stöd i föreningen.

Föreningens årsdag har blivit världsdagen för sjukdomen aortadissektion. Aortic Dissection Awareness Day - September 19 . Föreningen är sedan 2014 medlem i Riksföreningen Sällsynta Diagnoser (Sverige) och januari 2015 i Eurordis (Europa).

Insamling för fördjupad information om aortadiagnoser Patientföreningen Aortadissektion Föreningen Skandinavien samlar nu in pengar för att finansiera att Hjärt-Lungfonden tar fram en ny skrift om diagnosen aortadissektion. Hjärt-Lungfonden planerar att ta fram ny sjukdomsinformation kring aortadiagnoser. I dag finns en skrift som fokuserar på aortaaneurysm som ligger till grund för den sjukdomsinformation som Hjärt-Lungfonden har på området. Läs mer på https://www.hjart-lungfonden.se/aorta-insamling
major_blood_vessels_icon

Diagnos

Aortadissektion Kärlväggen i aortans inre lager (intima) går sönder så att blodet letar sig ut mellan inner och ytterlagret i aortans vägg. Bristningen breder sedan ut sig och orsakar en klyvning av aortaväggen varvid en falsk blodkanal skapas (falskt lumen).

membership

Medlemskap

Patientföreningen AortaDissektion Föreningen Skandinavien – är en patientförening med medlemmar i Danmark, Norge och Sverige. Föreningen grundades som världens första patientförening för diagnosen aortadissektion den 19:e September 2014 av sjutton (17) diagnosbärare. Medlemmarnas diagnoser är den sällsynta diagnosen Aortadissektion, Aortaaneurysm och

family

Kontakt

STÖDPERSONER Känner du behov av att prata med någon som upplevt samma som du själv? Ring eller maila någon i föreningens kontaktlista.  (Står ingen tidpunkt angiven, är det fritt fram att ringa när som helst.) NORGE – AORTADISSEKSJON TYPE A

Projektet Samsyn / Hopp

Projekt SAMSYN / HOPP Aortadissektion   VARFÖR – Akut aortadissektion (typ A och typ B) drabbar tre till fyra personer per 100 000 invånare varje år i Sverige, men det finns ett stort mörkertal eftersom många dör hemma och inte...

Läs mer

Aortadissektion Dagen

Aortadissektion Dagen

 Aorta dissektionsdagen är en dag för att uppmärksamma det globala nätverket av människor som lever  med den sällsynta sjukdomen aortadissektion....

Läs mer

Kommande händelser:

Facebook Posts

... See MoreSee Less

View on Facebook

Hej Alla aorta vänner. Idag ringde kardiologen från Södra Älvsborgs Sjukhus. Nu den 5 april skall jag till Sahlgrenska o magnetröntga hjärtat o aortan. Han skickade även en remiss till Thorax för en bedömning av de ståltrådar som dom har satt ihop mitt bröstben med. Min fråga är: Är det någon i föreningen som har opererat bort ståltrådarna, och blev resultatet bra? Jag har smärta varje dag, och mest på kvällen. Tacksam för alla tips o råd!!! Today is a good day!!
Hälsningar
Anette i Bredared.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Nu sänder jag brevet vidare till Sylvia Korsell ... See MoreSee Less

View on Facebook