Patientföreningen AortaDissektion Föreningen Skandinavien – är en patientförening med medlemmar i Danmark, Norge och Sverige.

Senior couple walking along autumn pathFöreningen grundades som världens första patientförening för diagnosen aortadissektion den 19:e September 2014 av sjutton (17) diagnosbärare.

 

Medlemmarnas diagnoser är Aortadissektion, Aortaaneurysm och dissektioner i artärer sammanhängande med aortan. Föreningen har också medlemskap för anhöriga, vänner och bekanta.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften per år för ett medlemskap är från och med 2019:

  • 200 SEK

Kontakt kring medlemskap

Du ansöker om medlemskap via e-mail: info@aortadissektion.com

För att bli medlem behöver vi:

  • Personnummer inklusive fyra sista siffrorna
  • Adress
  • Mobilnummer
  • Diagnos (AD A, AD B, Aneurysm eller andra aortarelaterade tillstånd).

Avisering av medlemsavgift sker via Riksförbundet HjärtLung där vi är medlemsorganisation, så inom kort får du hem ett inbetalningskort i brevlådan som du använder.

När vi mottagit din medlemsavgift släpper vi in dig i vår slutna Facebook-grupp där vi just nu har den huvudsakliga verksamheten.