Patientföreningen AortaDissektion Föreningen Skandinavien – är en patientförening med medlemmar i Danmark, Norge och Sverige.

Föreningen grundades som världens första patientförening för diagnosen aortadissektion den 19:e September 2014 av sjutton (17) diagnosbärare.

Medlemmarnas diagnoser är Aortadissektion, Aortaaneurysm och dissektioner i artärer sammanhängande med aortan. Föreningen har också medlemskap för anhöriga, vänner och bekanta.

Kontakt kring medlemskap

Du ansöker om medlemskap genom att fylla i formuläret nedan. Du får direkt en bekräftelse på sidan, du kan välja att direkt betala medlemsavgiften, via swish, kort eller avvakta tills du får en medlemsavi hem i brevlådan. Avgiften är 200kr per år.

När vi mottagit din medlemsavgift släpper vi in dig i vår slutna Facebook-grupp där vi har den huvudsakliga verksamheten.

OBS! När du fyllt i personnummer och klickat ”Hämta uppgifter” kan en viss fördröjning uppstå. Detta är fullt normalt.