Pasientforeningen AortaDissektion Föreningen Skandinavien – er en pasientorganisasjon med medlemmer i Danmark, Norge og Sverige.

Foreningen ble stiftet som verdens første pasienten forening for diagnostisering av aortadisseksjon 19 september 2014 av sytten (17) diagnose bærere. Medlemmenes diagnoser er diagnose aortadisseksjon, aortaaneurisme og disseksjoner av arteriene forbundet med aorta. Foreningen har også medlemskap for familiemedlemmer og støttemedlemmer til venner og bekjente eller kanskje noen som har opplevd at en venn eller et familiemedlem gikk bort i vår sykdom og enten selv eller ønsker å støtte meg selv finne støtte i vår forening.

Medlemskap

Medlemsavgift pr år er for tiden …… .200 SEK

Kontakt rundt medlemskapet

E-mail adresse til pasientforeningen er info@aortadissektion.com

  • Navn
  • Postadresse
  • Telefonnummer

Diagnosebærende medlemmer vil også bli invitert til foreningens lukkede gruppe der mer sensitiv og personlige problemer blir diskutert.

Med et medlemskap hos oss er du automatisk også medlem i Riksförbundet HjärtLung i Sverige der foreningen er medlem. Det fremste målet for denne organisasjonen er å fremme kunnskap til helsevesenet, sykdommer i hjerte, åreveggen och lunger.