Welcome to our patient association

Aortadissektion.com är hemsidan för patientföreningen AortaDissektion Föreningen Skandinavien, en patientförening med medlemmar i Danmark, Norge och Sverige.

Föreningen grundades som världens första patientförening för diagnosen Aortadissektion den 19:e September 2014 av sjutton (17) diagnosbärare. Nu 4 år senare är vi över hundra (100) medlemmar i föreningen, Huvuddiagnos är den sällsynta diagnosen Aortadissektion. Även alla med diagnoser som Aortaaneurysm och dissektioner i artärer sammanhängande med aortan är också jättevälkomna som diagnosbärare i föreningen. Det finns också medlemskap för familjemedlemmar, och stödmedlemmar för vänner och bekanta eller kanske någon som varit med om att en vän eller familjemedlem gått bort i sjukdomen och antingen själva vill stödja eller själv finna stöd i föreningen.

Föreningens årsdag har blivit världsdagen för sjukdomen aortadissektion. Aortic Dissection Awareness Day – September 19 . Föreningen är sedan 2014 medlem i Riksföreningen Sällsynta Diagnoser (Sverige)

Diagnosis Aortic Dissection

Aortic dissection It occurs when the inner layer of the aorta (intima) is broken or ruptures so that blood starts leaking out between the inner and outer layer of the aortic wall. This then starts spreading out and causes a splitting

Membership

The patient association Aortic Dissection Association Scandinavia – is a non-profit official patient organization with members in Denmark, Norway and Sweden. The association was founded as the world’s first patient association for the rare disease of Aortic Dissection in the