Welcome to our patient association

Welcome You have found Aortadissektion.com, which is the home and official webpage for the nonprofit patient association Aortadissektion Föreningen Scandinavien, a public registered patient organization with members in Denmark, Norway and Sweden. The association was founded as the world’s first non-profit patient...

Läs mer

Welcome to our patient association

Aortadissektion.com är hemsidan för patientföreningen AortaDissektion Föreningen Skandinavien, en patientförening med medlemmar i Danmark, Norge och Sverige.

Föreningen grundades som världens första patientförening för diagnosen Aortadissektion den 19:e September 2014 av sjutton (17) diagnosbärare.

2020 hade vi växt till över 200 medlemmar. Huvuddiagnos är den sällsynta diagnosen Aortadissektion men även alla med diagnoser som Aortaaneurysm och dissektioner i artärer sammanhängande med aortan är välkomna som medlemmar i föreningen. Det finns stödmedlemskap för anhöriga, vänner och bekanta.

Föreningens årsdag har blivit världsdagen för sjukdomen aortadissektion. Aortic Dissection Awareness Day – September 192. Föreningen är sedan 2021 medlemsorganisation i Riksförbundet HjärtLung.

Föreningens årsdag har blivit världsdagen för sjukdomen aortadissektion. Aortic Dissection Awareness Day – September 19  Föreningen är sedan 2021 medlemsorganisation i Riksförbundet HjärtLung.

Diagnosis Aortic Dissection

Diagnosis Aortic Dissection

Aortic dissection It occurs when the inner layer of the aorta (intima) is broken or ruptures so that blood starts leaking out between the inner and outer layer of the aortic wall. This then starts spreading out and causes a splitting

Membership

Membership

The patient association Aortic Dissection Association Scandinavia – is a non-profit official patient organization with members in Denmark, Norway and Sweden. The association was founded as the world’s first patient association for the rare disease of Aortic Dissection in the

Aortasjukdomar

Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Gåvor från privatpersoner och företag  samt patientföreningen för Aortadissektion har bidragit till att ta fram denna skrift. Läs mer här: Aortasjukdomar  ...

Läs mer