SE: Riksförbundet HjärtLung
Samlar och stöttar föreningar och vården  inom områdena hjärta, lungor och kärl med kunskap och utbildningar.

https://www.hjart-lung.se/

SE: Information om aortadissektion – Riksförbundet HjärtLung

https://www.hjart-lung.se/diagnoser/hjarta/aortadissektion/

SE: Ågrenska, information om vuxenvistelse 2019

https://www.agrenska.se/globalassets/agrenska.se/pdf/dokumentationer/02.vuxenvistelse-tga/aortadissektion-2019-vuxenvistelse.pdf

SE: Svensk förening för kärlkirurgi

https://ssvs.nu/wp-content/uploads/2021/05/Bukaortaaneurysm.pdf

EN: The John Ritter Foundation
The foundation is focused on thoracic aortic disease education, support, and research.

https://www.johnritterfoundation.org/

 EN: Marfan Foundation

The foundation is working towards improving lives of people living with genetic aortic and vascular conditions

https://marfan.org/

Läkartidningen februari 2022

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/medicinens-abc/2022/02/abc-om-akut-aortadissektion/

EN: KAHN ACADEMY – What is Aortic Dissection
English animated film about aortic dissection by Kahn Academy.

https://www.youtube.com/watch?v=PRl8TLUleZg

EN: KAHN ACADEMY – Aortic Dissection Treatment
English animated film about how to treat aortic dissection by Kahn Academy.

https://www.youtube.com/watch?v=JfZ38uHaTEk

Swedish hospitals with specialists for our condition

Norrlands Universitetssjukhus

www.vll.se

https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/HTAD,%20diagnostik%20och%20behandling.pdf

Nya Karolinska Solna, Aortacentrum

https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-hjarta-karl-och-neuro/karlkirurgi/aortasjukdom/aortacentrum-stockholm-karolinska/

Akademiska sjukhuset Uppsala

https://www.akademiska.se/forskning-och-utbildning/centre-of-excellence/aorta/

Skånes Universitetssjukhus Malmö/Lund

https://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/mottagningar-och-avdelningar/karlmottagning-malmo/

Sahlgrenska sjukhuset

https://www.sahlgrenska.se/

Universitetssjukhuset i Linköping

https://www.regionostergotland.se/ro/det-har-gor-vi/halsa-och-vard/vara-sjukhus/universitetssjukhuset-i-linkoping#rog-leftmenu-4-6a28f3691849da2d1f29bf